Reklamace a vrácení zboží

REKLAMACE

V případě, že jsme vám nezaslali zboží dle vaší objednávky (jiný design, velikost, barva, kaz, záměna), vyplňte formulář viz níže. 

Zboží zatím nikam neposílejte, pro vyřízení reklamace nebo možnost kompenzace vás budeme kontaktovat.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka se nevztahuje na změny vlastnosti zboží, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení, či přirozené změny vlastnosti  materiálu a nebo na vady a nedostatky vzniklé nedodržováním pravidel a zásad správného používání a údržby uvedeným v tomto záručním listu.
K reklamačnímu řízení, musí být řádně vyčištěno, zbaveno veškerých nečistot a hygienicky nezávadné.  Reklamace, která nebude splňovat zásady obecné hygieny, bude ihned zamítnuta. Reklamaci je nutné uplatnit  bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objeví. Při používání vadného výrobku, může dojít k zintenzivnění vady, znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace. Záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost je daná způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání, může být životnost výrobku podstatně kratší, než poskytovaná záruka. Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců. Nesprávná nebo nedostatečná údržba výrobku podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Při výběru výrobku dbejte na to, aby zvolený druh a velikost přesně odpovídaly Vašim potřebám. Nesprávný výběr výrobku nebo nerespektování níže uvedených zásad ošetřování může způsobit jeho poškození, které nemá charakter vady dle §619  občanského zákoníku a nemůže být předmětem reklamace.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Formulář můžete využít i v případě odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku