Vážení zákazníci, od 24.7. do 30.7 2024 bude z dôvodu dovolenky pozastavené odosielanie zásielok. Posledná expedícia prebehne teda v utorok 23.7. 2024 a následne prvé odoslanie bude v stredu 31.7. 2024. Ďakujeme.

Reklamácia a vrátenie tovaru

REKLAMÁCIA

V prípade, že sme vám nezaslali tovar podľa vašej objednávky (iný design, veľkosť, farba, kaz, zámena), vyplňte formulár viď nižšie.

Tovar zatiaľ nikam neposielajte, pre vybavenie reklamácie alebo možnosť kompenzácie vás budeme kontaktovať.


ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka sa nevzťahuje na zmeny vlastnosti tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia, či prirodzené zmeny vlastnosti materiálu alebo na vady a nedostatky vzniknuté nedodržiavaním pravidiel a zásad správneho používania a údržby uvedeným v tomto záručnom liste.
K reklamačnému konaniu, musí byť riadne vyčistené, zbavené všetkých nečistôt a hygienicky nezávadné. Reklamácia, ktorá nebude spĺňať zásady všeobecnej hygieny, bude ihneď zamietnutá. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa vada objaví. Pri používaní chybného výrobku, môže dôjsť k zintenzívneniu vady, znehodnoteniu tovaru a môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie. Záručná doba a životnosť výrobku sú rôzne pojmy. Životnosť je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. Pri intenzívnom používaní, môže byť životnosť výrobku podstatne kratšia, než poskytovaná záruka. Lehota na uplatnenie reklamácie je 24 mesiacov. Nesprávna alebo nedostatočná údržba výrobku podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. Pri výbere výrobku dbajte na to, aby zvolený druh a veľkosť presne zodpovedali Vašim potrebám. Nesprávny výber výrobku alebo nerešpektovanie nižšie uvedených zásad ošetrovania môže spôsobiť jeho poškodenie, ktoré nemá charakter vady podľa § 619 občianskeho zákonníka a nemôže byť predmetom reklamácie.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Formulár môžete využiť aj v prípade odstúpenia od zmluvy podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka